Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Planoversikt

Planstrategi  

Kommunal planstrategi er et lovpålagt dokument som alle kommuner skal utarbeide hvert fjerde år i forbindelse med innsetting av nytt kommunestyre. Formålet er å gjennomgå kommunens planverk og vurdere planbehovet fremover, i lys av de utviklingstrender og utfordringer som kommunen står overfor.

Lebesby kommune har igangsatt arbeid med planstrategi 2020-2023. Forslag til planstrategi vil offentliggjøres nærmere sommeren 2020, før kommunestyret vedtar endelig planstrategi.

Dersom du har innspill allerede nå, kan disse sendes postmottak@lebesby.kommune.no, innen 21. februar.

Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019

Planstrategi for Lebesby kommune 2012-2016

 

Planer innenfor sektorer og fagområder

Helse og omsorg

Opplæring

Teknisk

Beredskap

Miljøplan

Trafikksikkerhetsplan 2019-2029              

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet