Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Planoversikt

Side under utvikling

Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019 vedtatt av kommunestyret i juni 2016

Planstrategien er et lovpålagt dokument som alle kommuner skal utarbeide hvert fjerde år i forbindelse med innsetting av nytt kommunestyre. Formålet er å gjennomgå kommunens planverk og vurdere planbehovet fremover, i lys av de utviklingstrender og utfordringer som kommunen står overfor.

Vil du vite hvilke planer kommunen skal jobbe med de neste årene, se Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019.

Forrige planstrategi for perioden 2012-2016 finner du her.

 

Planer innenfor sektorer og fagområder

Helse og omsorg

Opplæring

Teknisk

Beredskap

Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 PDF document ODT document

Idretts- og anleggsplan 2007-2010.

Ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 er under arbeid. Høringsperioden utgikk 10. august 2015. For informasjon kontakt kulturleder Andreas Hoffmann.

Miljøplan 2007-2010                     
"Lebesby kommune skal gjennom planperioden 2007- 2010 fremstå og befeste sin status som miljøkommune gjennom kommunens og befolkningens medvirkning og engasjement mot forsøpling og forurensning av naturen og nærmiljøet"