Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Planoversikt

Planstrategi  

Kommunal planstrategi er et lovpålagt dokument som alle kommuner skal utarbeide hvert fjerde år i forbindelse med innsetting av nytt kommunestyre. Formålet er å gjennomgå kommunens planverk og vurdere planbehovet fremover, i lys av de utviklingstrender og utfordringer som kommunen står overfor.

Lebesby kommunestyre vedtok gjeldende planstrategi 16. juni 2020, i PS 36/20. 

Planstrategi for Lebesby kommune 2020-2023

 

Planer innenfor sektorer og fagområder

Helse og omsorg

Opplæring

Teknisk

Beredskap

Miljøplan

Trafikksikkerhetsplan 2019-2029              

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet