Det er sannsynlig at man vil få flere positive tilfeller.

Vi minner om at det er viktig å være spesielt oppmerksom på symptomer dersom du har vært nærkontakt.

Vær bevisst på smittevernanbefalingene.