Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Oppdatering Koronasituasjon Lebesby 18/11-21

Status i dag er at vi har fått bekreftet nok et av tilfellene ved hjelp av PCR-test.

Vi har ikke mottatt flere positive tilfeller av Covid-19 på hjemmetest, sånn at vi fortsatt opererer med fire tilfeller de siste 6 dagene. 

Vi forventer fortsatt at det kan komme flere positive tilfeller i dagene som kommer.

Det har i de siste dagene blitt delt ut mange hjemmetester og flere har meldt seg til testing hos helsetjenestene. Dette er bra og vi er glad for alle som har testet seg slik at vi kan få avdekt eventuell ukjent smitte. I tiden fremover vil utdeling av hjemmetester bli prioritert til enkelte grupper, dette i henhold til nasjonale retningslinjer. Vi prioriterer personer med luftveissymptomer, nærkontakter eller målrettet testing i forhold til eventuelle utbrudd. Hjemmetester vil bli delt ut enten på rådhuset og legekontoret i Kjøllefjord. Man kan oppleve at det periodevis er fritt for tester på rådhuset og man vil da bli henvist til legekontoret. På stedet Lebesby er det tilgjengelige hjemmetester ved omsorgsbasen.

De deles altså ut etter nevnte kriterier. Har du symptomer ber vi om at du kontakter helsetjenestene for testing og at du holder deg hjemme når du er syk.

Pasienter i hjemmeisolering 

Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når

  • det er gått 5 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater 

Hovedprinsippet er altså at man teller døgn fra symptomdebut. Dersom pasienten er asymptomatisk, teller man døgn fra testdato.

Fullvaksinerte asymptomatiske kan avslutte isolering etter 2 døgn dersom de ikke har utviklet symptomer.

Dersom man tester positivt etter symptomdebut, og det er usikkert om de initiale symptomene var del av samme sykdomsforløp, må 5 døgn likevel telles fra testdato. Dersom man får symptomer, selv vage infeksjonssymptomer, etter at man har testet positivt, teller man døgn fra symptomstart. 

Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Ta kontakt med lege dersom du er usikker.

Drop-in vaksine

Under følger datoer for drop-in for vaksiner. Uvaksinerte vil bli prioritert og vi anbefaler de som ikke har hatt mulighet tidligere til å møte opp.

Fredag 19.11 kl 08.30 – 10.30 – biblioteket –1. og 2. dose (aldersgruppe 65+ 3.dose)

Mandag 22.11 kl 10.00 – 12. 00 – helsestasjonen – 1. og 2. dose (aldersgruppe 65+ 3. dose)

Torsdag 25.11 kl 10.00 – 14.00 – gymsalen på Lebesby – hovedsakelig 1. og 2. dose, (aldersgruppe 65+ 3.dose)

Fredag 26.11 kl 09.30 til 14.30 – biblioteket i Kjøllefjord 1. og 2. dose  (aldersgruppe 65+ 3. dose)

Tirsdag 30.11 kl 10.00 – 13.30 - gymsalen på Lebesby – hovedsakelig aldersgruppe 65+ 3.dose, men også 1. og 2. dose

Onsdag 01.12 kl 09.00 – 14.30  idrettshallen i Kjøllefjord –1. og 2. dose,  3.dose aldersgruppe 65+

Onsdag 08.12. kl 0900 -14.30 idrettshallen i Kjøllefjord – hovedsakelig 3 dose aldersgruppe 65+

Tirsdag 14.12 kl 10.00 – 13.30 gymsalen på Lebesby – hovedsakelig 3 dose aldersgruppe 65+

Vi vil komme med daglige oppdatering på vår hjemmeside og facebook-side vedrørende koronasituasjon i kommunen.