Nye smittetilfeller er hovedsakelig knyttet til husstander med allerede påvist smitte. Det er sannsynlig at man vil få flere positive tilfeller.

 

Vær bevisst på smittevernsanbefalinger.

Vi minner om at det er viktig å være spesielt oppmerksom på symptomer dersom du har vært nærkontakt og at man tester seg.
Inkubasjonstid er vanligvis 4-5 dager etter man blir smittet. Inkubasjonstiden er tiden fra du blir smittet til du får symptomer.

Her kan du laste ned smittestoppappen:

https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp