Geografi

Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Navnet kommer fra tettstedet Lebesby som etter 1890 var hovedkirkesogn. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya.

Arealet er på 3462 km2 og kommunen strekker seg fra Europas nordligste fastlandspunkt Kinnarodden (71°8′1″) på Nordkinnhalvøya, til Øst-Finnmarks høyeste fjell Raistigai'sa (1067 m.o.h.) inne på Laksefjordvidda.

Folketall

Lebesby kommune har i overkant av 1300 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Øvrig bosetning langs Laksefjorden er sentrert omkring bygdene Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnesklubben. 

Næringsliv

Næringsveiene i kommunen er primært fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindmøllepark

Natur

Laksefjordens unike natur byr på mange opplevelser; langstrakte vidder som er et eldorado for fiske- og jaktinteresserte, og i ytre del av kommunen - storhavet, fuglefjell og rike fiskefelt. Verdens nordligste bjørkeskog ligger også i vår kommune.

Solnedgang3
Frode Berntsen

Lys og mørke

Mørketiden varer fra 18. november til 25. januar, mens de lyse nettene begynner 24. april og varer til 20. august.  Midnattsolen ser du første gang 13. mai og siste gang 31. juli. (Tidspunktene varierer etter hvor i kommunen du befinner deg)