Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Valgstyret
26.08.2021 kl. 12:00 - 00:00
Skriftlig behandling

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.08.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.08.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2021 VALG AV STEMMESTYRER Vis