Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
29.06.2021 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset, møterom 308

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 29.06.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 29.06.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 29.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2021 33/21 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR MAKS STØRRELSE FOR NAUST I LS_F4 PÅ KUNES Vis (8) Vis
24/2021 15/39 - DISPENSASJON FRA KOMMEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL NAUST PÅ KUNES Vis (4) Vis
25/2021 35/81 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG MED GARASJE I OMRÅDE FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE I SNATTVIKA Vis (1) Vis
26/2021 KLAGE PÅ VEDTAK PS 22/21 FRA PTM - OPPFØRING AV PLASTLAGERHALL TILKNYTTET VELFERDSBYGNING PÅ KALAK Vis (5) Vis Vis (1)
27/2021 INNFØRELSE AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD FOR NORDLIG DEL AV KJØLLEFJORD PÅ GRUNN AV SKREDFARE Vis (2) Vis
28/2021 37/1 - SØKNAD OM ETABLERING AV FESTETOMT FOR LAGRING OG ADKOMST I KJØLLEFJORD Vis (1) Vis