Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
23.03.2021 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset, møterom 308

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 23.03.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 23.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2021 KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN - TILBAKETREKKING AV KLAGE Vis (9) Vis (1)
9/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 23.3.21
10/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 23.3.21
11/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.2.21 Vis (1)
12/2021 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Vis (8)
13/2021 FASTSETTELSE AV TO STK GRENDENAVN I LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Vis (8)
14/2021 KLAGE PÅ NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY Vis (4) Vis (2)