Utvalg for Plan- teknisk og miljø
15.11.2017 kl. 12:00 - 00:00
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 15.11.17 Ikon for filtype pdfVis
43/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 15.11.17 Ikon for filtype pdfVis
44/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 5.10.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
45/2017 Ikon for filtype pdf35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT I SNATTVIKA Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
46/2017 Ikon for filtype pdf16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR UTBEDRING AV DEMNING VED HELVETESVANN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
47/2017 Ikon for filtype pdf25/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEFELT Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
48/2017 Ikon for filtype pdf35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV MOTORCROSSBANE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
49/2017 Ikon for filtype pdfKLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV NY FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis