Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
09.02.2021 kl. 12:00 - 00:00
Rådhuset, møterom 308

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 09.02.2021
OFFENTLIGE SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 09.02.2021
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 09.02.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 9.2.21 Vis
1/2021 FYLKESMANNENS STADFESTING AV KOMMUNENS PÅLEGG OM STANS AV BYGNINGSARBEIDER ETTER KLAGE PÅ EIENDOM GID 36/27,209 Vis (1) Vis Vis (2)
2/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 9.2.21 Vis
3/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 18.11.20 OG 18.12.20 Vis (2) Vis
4/2021 MØTEPLAN PTM 2021 Vis (1) Vis
5/2021 KLAGESAK ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR FOR ETABLERING AV KAIANLEGG I VEIDNES HAVN Vis (8) Vis
6/2021 31/6 DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE, SAMT UTHUS OG GRILLHYTTE Vis (7) Vis
7/2021 OPPFØRING AV BEREDSKAPSHYTTE VED GAHPATJÁVRI Vis (8) Vis