Utvalg for Plan- teknisk og miljø
06.06.2017 kl. 12:00 - 15:15
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGS SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Ikon for filtype pdfVis
18/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Ikon for filtype pdfVis
19/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 2.5.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
20/2017 Ikon for filtype pdfHAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2017 Ikon for filtype pdfHAVNEKRAV LEBESBY HAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
22/2017 Ikon for filtype pdfVA BREIVIKVEGEN 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
23/2017 Ikon for filtype pdfRENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
24/2017 Ikon for filtype pdfOMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2017 Ikon for filtype pdfSAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
26/2017 Ikon for filtype pdfDISPENESASJON FOR BRUKSENDRING AV GJETERHYTTE TIL FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ KUNES Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2017 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
29/2017 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 74/15 OG PS 68/16 Ikon for filtype pdfVis