Utvalg for Plan- teknisk og miljø
05.10.2017 kl. 12:00 - 13:30
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER -TILLEGGSSAK - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 STK GAPAHUKER I OMRÅDET RUNDT KUNES Vis (13) Ikon for filtype pdfVis
30/2017 Ikon for filtype pdf38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SKJØTNINGBERG FOR TILLEGGSAREAL FRA FRILUFTSOMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
31/2017 Ikon for filtype pdf6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV NÆRINGSTOMT FOR SERVERING (GAMME/ KAFE) PÅ VEIDNES Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
32/2017 Ikon for filtype pdf19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TÅRNVIKVANN HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV STI TIL EKSISTERENDE HYTTE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2017 Ikon for filtype pdf36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT I JOHAN SALMILLASVEG 38 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
34/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
35/2017 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2017 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ Ikon for filtype pdfVis
36/2017 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
37/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 28.9.17 Ikon for filtype pdfVis
38/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 28.9.17 Ikon for filtype pdfVis
39/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2017 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I SJØ FOR OPPFØRING AV FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
41/2017 Ikon for filtype pdfVEDRØRENDE MASKINPARK JARLE OLSEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)