Takstnemnda
01.03.2017 kl. 08:30 - 09:00
Møterom 307 - Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 01.03.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 01.03.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I TAKSTNEMNDA DEN 01.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Ikon for filtype pdfEIENDOMSKATT 2017 Ikon for filtype pdfVis