Kommunestyret
18.12.2017 kl. 12:00 - 16:30
Kommunestyresalen, Rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - TILLEGGSSAK - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING - TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 Ikon for filtype pdfVis
77/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 Ikon for filtype pdfVis
78/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
79/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2017 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2017 Ikon for filtype pdfFEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
83/2017 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2017 Ikon for filtype pdfSALG AV LAGERBYGG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2017 Ikon for filtype pdfORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
87/2017 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING AS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2017 Ikon for filtype pdfDAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. KONSEKVENSUTREDNINGER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR NORD AS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2017 Ikon for filtype pdfUTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2017 Ikon for filtype pdfFORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2017 Ikon for filtype pdfENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
97/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
98/2017 Ikon for filtype pdfENDRING EIENDOMSSKATT Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2017 Ikon for filtype pdfSOSIALPOLITISK OPPFORDRING Ikon for filtype pdfVis