Kommunestyret
17.10.2017 kl. 12:00 - 15:00
Kommunestyresalen, Rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
Ikon for filtype pdfSAKER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
Ikon for filtype pdfDOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2017 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
3/2017 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER V/A Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Ikon for filtype pdfVis
57/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Ikon for filtype pdfVis
58/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 19.6.2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2017 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2017 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
61/2017 Ikon for filtype pdfTILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
62/2017 Ikon for filtype pdfAVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
63/2017 Ikon for filtype pdfØKNING AV PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET BARNEHAGE FOR PERIODEN 2017-2020 Ikon for filtype pdfVis
64/2017 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
65/2017 Ikon for filtype pdfRUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG IKT REGLEMENT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
66/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
67/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
68/2017 Ikon for filtype pdfAVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
70/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR NORASENTERET IKS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I STIFTELSEN FOLDAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
73/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ OG TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)