Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
16.03.2021 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2021
OFFENTLIGE SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2021
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2021
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21
2/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 16.3.21
3/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20 Vis (1)
4/2021 KOMMUNESAMARBIED MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE Vis (1) Vis (1)
5/2021 BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD Vis (1)
6/2021 FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD Vis (4) Vis (6)
7/2021 ORIENTERINGSSAK - ENDRINGSFORSLAG I LEVERINGSPLIKTFORSKRIFTEN Vis (2)
8/2021 ORIENTERINGSSAK - ENSIDIG ERKLÆRING FRA GRENSELANDET AS Vis (1) Vis (2)
9/2021 ORIENTERINGSSAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ENDELIG AVGJØRELSE I KMD Vis (1) Vis (7)
10/2021 UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vis (1)
11/2021 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP FINNMARK Vis (2) Vis (1)
12/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK Vis (1) Vis (1)
13/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN Vis (1) Vis (1)
14/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vis (1) Vis (4)
15/2021 SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (1) Vis (5)
16/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis (1) Vis (3)
17/2021 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 Vis (2) Vis (2)
18/2021 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24 Vis (5)
20/2021 PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARI ØIEN BORGERSEN Vis (2)