Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
15.12.2021 kl. 12:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.21
72/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.21
73/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 19.10.21 Vis (1)
74/2021 KOMMUNALE AVGIFTER 2022 Vis (2) Vis (1)
75/2021 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2022 Vis (1)
76/2021 FORPROSJEKT OMSORGSBOLIGER Vis (1)
77/2021 ØKONOMIPLAN 2022-2025 , SAMT BUDSJETT 2022 Vis (6) Vis (1)
78/2021 VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis (1)
79/2021 FINNKIRKA - AVHENDING AV AKSJER Vis (4)
80/2021 ANMODNING OM KONSESJONSBEHANDLING AV DAVVI VINDPARK Vis (5) Vis (1)
81/2021 ETABLERING AV MIDT FINNMARK BARNEVERNSTJENESTE Vis (1) Vis (1)
82/2021 ETABLERING AV REGIONALT PLANKONTOR I MIDT FINNMARK Vis (2) Vis (1)
83/2021 LØNNSSAMARBEID MIDT FINNMARK Vis (1) Vis (1)
84/2021 SØKNAD OM SALGSBEVILLING Vis (1)
85/2021 OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSE TIL VEGADRESSE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis (11)
86/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK – LOKALE RETNINGSLINJER FOR LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Vis (2)
87/2021 RULLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 -2022 Vis (2) Vis (3)
88/2021 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD 2021 Vis (2) Vis (3)
89/2021 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - ANN ÅGOT BASMA Vis (1) Vis (1)
90/2021 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - WILLIAM SAGEN Vis (1) Vis (1)
91/2021 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TOMMI PIRTTIMÆKI Vis (1)
92/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vis (1) Vis (9)
93/2021 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VILTNEMND 2019 - 2023 Vis (2) Vis (2)
94/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis (2) Vis (6)
95/2021 SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 Vis (5)
96/2021 SUPPLERINGSVALGVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN KRAFTLAG - 2019 - 2023 Vis (2) Vis (2)
97/2021 SUPPLERINGSVALG - BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 Vis (1) Vis (3)
98/2021 SUPPLERINGSVALG - POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG KJØLLEFJORD SKOLE 2019 - 2023 Vis (1) Vis (3)
99/2021 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 Vis (3)