Kommunestyret
07.02.2017 kl. 17:00 - 19:00
Kjøllefjord Samfunnshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
2/2017 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
3/2017 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2017 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET I LEBESBY Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
5/2017 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2017 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM FOR NY KOMMUNEPLAN Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
7/2017 Ikon for filtype pdfØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRSENTANTSKAPET FOR KOMREV NORD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (21) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
10/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - SKJELLVIKA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - NORDMANNSPYNTEN Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)