Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
26.01.2021 kl. 12:00 - 00:00
Kommunestyresal

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21 Vis
2/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 19.1.21 Vis
3/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 01.12.20 OG 15.12.20 Vis (2) Vis
4/2021 KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT Vis (2) Vis Vis (4)
5/2021 ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET GNIST Vis
6/2021 SØKNAD FISKERIFONDET NYBYGG INGILÆ AS Vis
7/2021 EKSTRA MIDLER TIL KOMMUNER MED HØY ARBEIDSLEDIGHET - NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Vis
8/2021 SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND Vis
9/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNAL NÆRINGSFOND Vis
10/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - BÅRD LILLEVIK Vis (1) Vis
11/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (2)
12/2021 SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (1) Vis Vis (3)
13/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
14/2021 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 Vis (2) Vis
15/2021 ORIENTERINGSSAKER TIL FORMANNSKAPET - ORIENTERING OM BRANNORDNINGEN Vis Vis (1)