Formannskapet
23.01.2017 kl. 08:30 - 00:00
Friborg gård, Bekkarfjord

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
Ikon for filtype pdfDOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
2/2017 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
3/2017 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
4/2017 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
5/2017 Ikon for filtype pdfFRISKLIVSSENTRALEN Ikon for filtype pdfVis
6/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (21) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
7/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - SKJELLVIKA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
8/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - NORDMANNSPYNTEN Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
9/2017 Ikon for filtype pdfØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM Ikon for filtype pdfVis
10/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRSENTANTSKAPET FOR KOMREV NORD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
11/2017 Ikon for filtype pdfEKSTRA KOSTNADER RÅDHUS Ikon for filtype pdfVis