Formannskapet
21.03.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. Ikon for filtype pdfVis
14/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. Ikon for filtype pdfVis
15/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 7.2.17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2017 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK - ØKONOMIRAPPORTERING PR UTGANGEN AV FEBRUAR 2017 Ikon for filtype pdfVis
17/2017 Ikon for filtype pdfSKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
18/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FINANSIERING AV FORNYING AV LYSKUNSTVERKET PÅ FINNKIRKA Ikon for filtype pdfVis
19/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV LYSLØYPER Ikon for filtype pdfVis
20/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTSATT UTBETALING AV LÅN FRA FISKERIFONDET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2017 Ikon for filtype pdfINNBETALING AV SELSKAPSKAPITAL TIL MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
22/2017 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLER FRA NETTVERKSKREDITT LEBESBY Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
23/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
24/2017 Ikon for filtype pdfPPD FOR MIDT-FINNMARK Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
25/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
26/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 Ikon for filtype pdfVis