Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
14.10.2021 kl. 12:00 - 14:45
Formannskapssalen evt. Kommunestyresal

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.10.2021
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.10.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.10.2021
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.10.2021
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.10.21 Vis
89/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 14.10.21 Vis
90/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 14.9.21 Vis (1) Vis
91/2021 STATUSRAPPORT - PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV HAVBRUKSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Vis (1) Vis Vis (3)
92/2021 BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 - FINANSIERING AV EGENANDEL Vis (1) Vis Vis (1)
93/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL EGNEBUER - COAST KJØLLEFJORD AS Vis
94/2021 SØKNAD TIL FISKERIFONDET - SINDRE RASMUSSEN LANGÅS Vis
95/2021 TERTIALRAPPORT NR 2 OG OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRESAKER Vis (1) Vis
96/2021 FINANSRAPPORT 2/2021 Vis (1) Vis Vis (2)
97/2021 BUDSJETTREGULERING OKTOBER Vis (5) Vis Vis (2)
98/2021 SELVKOST FEIING Vis (2) Vis Vis (2)
99/2021 KOMREV NORD IKS - NY SELSKAPSAVTALE Vis (1) Vis Vis (2)
100/2021 ENDREDE VEDTEKTER FOR DET KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAPET KONTROLLUTVALGAN IS Vis (1) Vis
101/2021 VEDTAK AV NY SCOOTERLØYPEFORSKRIFT Vis (19) Vis
102/2021 INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST Vis (6) Vis Vis (1)
103/2021 FRITAK FRA POLITISK VERV - BENEDICTE KJØLÅS Vis (1) Vis
104/2021 SUPPLERINGSVALG - VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 Vis Vis (3)
105/2021 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 Vis Vis (1)
106/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (6)
107/2021 SUPPLERINGSVALG - POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG KJØLLEFJORD SKOLE 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
108/2021 SUPPLERINGSVALG - BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
109/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (4)
110/2021 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅD 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (3)
111/2021 RENOVERING AV 2 BOLIGER Vis