Formannskapet
10.10.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
95/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 Ikon for filtype pdfVis
96/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 Ikon for filtype pdfVis
97/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
98/2017 Ikon for filtype pdfINNLEIE AV EKSTERN BISTAND I KOMMUNEPLANARBEIDET Ikon for filtype pdfVis
99/2017 Ikon for filtype pdfTILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
100/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MIDLER TIL MERKING AV SCOOTERLØYPER PÅ NORDKYN I PERIODEN 2014 - 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
102/2017 Ikon for filtype pdfSAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
103/2017 Ikon for filtype pdfRUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG IKT REGLEMENT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
104/2017 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
105/2017 Ikon for filtype pdfØKNING AV PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET BARNEHAGE FOR PERIODEN 2017-2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
106/2017 Ikon for filtype pdfTILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSLIKT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
107/2017 Ikon for filtype pdfAVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
108/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
109/2017 Ikon for filtype pdfTV-AKSJON 2017 Ikon for filtype pdfVis
110/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR SEKTORLEDERE OG RÅDMANN Ikon for filtype pdfVis