Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
05.05.2021 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen evt. Kommunestyresal

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2021
OFFENTLIGE SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2021
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.5.21 Vis
36/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.5.21 Vis
37/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 Vis (1) Vis
38/2021 UTBETALING AV LÅN MED PANT I BYGGENUMMER - INGILÆ AS Vis Vis (1)
39/2021 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER Vis (2) Vis
40/2021 ORIENTERING - NY UTLYSNING AV BREDBÅNDSUTBYGGING KUNES Vis Vis (2)
41/2021 UTBYGGING AV BREDBÅND I OMRÅDET LANDERSFJORD – BEKKARFJORD. SIGNAL BREDBÅND AS Vis (1) Vis
42/2021 BREDBÅNDSTILSKUDD 2021 – AVKLARING OM KOMMUNEN SKAL SØKE Vis (4) Vis
43/2021 ORIENTERING OM OPPSTART - PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Vis Vis (2)
44/2021 SØKNAD TIL FISKERIFONDET Vis (1) Vis
45/2021 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT FOR OMSORGSBOLIGER I STRANDVEIEN 128 Vis (2) Vis
46/2021 SØKNAD OM FESTETOMT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET Vis (2) Vis
47/2021 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I BESTEMMELSER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I SJØ I ENKELTE KOMMUNER I FINNMARK I 2021 Vis (1) Vis
48/2021 KJØLLEFJORD SKOLE - BYGGEPROSJEKT Vis (4) Vis Vis (6)
49/2021 ÅRSRAPPORT2020 LEBESBY ELDRERÅD Vis (1) Vis Vis (1)
50/2021 INNOVASJONSPROGRAMMET GNIST Vis (3) Vis
52/2021 OVERFØRING FRA DISPOSISAJONSFOND TIL FISKERIFOND Vis
53/2021 INTRODUKSJON OG INFORMASJON FOR NYE INNBYGGERE I LEBESBY KOMMUNE Vis
54/2021 OPPRETTELSE AV BRUKERUTVALG I HAVNA Vis Vis (1)
55/2021 HØRINGSSAK - BONDEOPPRØRET Vis