Formannskapet
02.06.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.2017 Ikon for filtype pdfVis
29/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17. Ikon for filtype pdfVis
30/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17 OG EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 3.4.17. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
31/2017 Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
32/2017 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2017 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
34/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2017 - KORRIGERING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
35/2017 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERING Ikon for filtype pdfVis
36/2017 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
37/2017 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2017 Ikon for filtype pdfNEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF Ikon for filtype pdfVis
39/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
40/2017 Ikon for filtype pdfREHABILITERING AV JOHAN SALMILLAS VEG 39, GID 36/162 Ikon for filtype pdfVis
41/2017 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSREGNSKAP 2014 DEN NORSKE KIRKE - LEBESBY MENIGHETSRÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2017 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
43/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM NÆRINGSTOMT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT Ikon for filtype pdfVis
45/2017 Ikon for filtype pdfORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HELSE-OG OMSORG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2017 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
47/2017 Ikon for filtype pdfSMITTEVERNPLAN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
48/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
49/2017 Ikon for filtype pdfFINNMARK FRILUFTSRÅD Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2017 Ikon for filtype pdfGRUSHAUG VED HURTIGRUTEKAIA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2017 Ikon for filtype pdfREGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2017 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis