Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
02.03.2021 kl. 12:00 - 13:30
Formannskapssalen evt. Kommunestyresal

Møtedokument
MØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.03.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.03.2021
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.03.2021
OFFENTLIGE TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2021 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 Vis
17/2021 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.3.21 Vis
18/2021 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 26.1.21 Vis (1) Vis
19/2021 SØKNAD TIL FISKERIFONDET Vis
20/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis
21/2021 FINANSIERING AV BØLGEBRYTER - FLYTEMOLO I DYFJORD Vis (4) Vis Vis (5)
22/2021 UTREDNINGER – INDUSTRIOMRÅDER Vis Vis (1)
23/2021 SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT Vis
24/2021 SØKNAD OM KOMMUNAL TILSKUDD VED OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE PÅ LEBESBY Vis
25/2021 BOLIGFINANSIERING – RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD Vis
26/2021 KOMMUNESAMARBIED MIDT-FINNMARK - GRUNNAVTALE Vis (1) Vis
27/2021 UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vis
28/2021 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24 Vis Vis (4)
29/2021 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (3)
30/2021 SUPPLERINGSVALG TIL SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (2)
31/2021 VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
32/2021 SUPPLERINGSVALG MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (1) Vis Vis (4)
33/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV - EILIF ARNE GUSTAVSEN Vis (1) Vis