Ansettelsesrådet
31.08.2017 kl. 08:00 - 09:00
Hjemmebasert omsorg i Strandveien

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 31.08.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling