Ansettelsesrådet
24.05.2017 kl. 09:30 - 10:00
Avdelingsleders kontor ved hjemmebasert omsorg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 24.05.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling