Ansettelsesrådet
20.10.2017 kl. 09:00 - 10:00
Hjemmebasert Omsorg, avd.leders kontor

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 20.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling