Ansettelsesrådet
05.12.2017 kl. 13:30 - 14:00
Hjemmebasert Omsorg - avd.leders kontor

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 05.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling