Ansettelsesrådet
02.02.2017 kl. 09:00 - 10:00
Avdelingsleders kontor ved Hjemmebasert omsorg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 02.02.2017
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ANSETTELSESRÅDET DEN 02.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling