Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Offentlig journal

OBS! Vi har forsinkelser i publisering og svar på innsynsforespørsler.

Postlistene er tilgjengelig i 3 måneder fra publiseringsdato. I de tilfeller hvor kommunen unntar dokument fra offentligheten skal det vises til lovhjemmel. Ved en eventuell feil i postlistene som kan røpe personssensitive opplysninger ber vi om at kommunen kontaktes umiddelbart.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/128-15
Dato: 12.02.2021 - Avsender: SOFAK
20/1122-9
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Paula Ylinampa
20/874-10
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Lene Brurås
18/885-27
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: *****************
19/835-15
Dato: 12.02.2021 - Avsender: *****************
16/331-62
Dato: 12.02.2021 - Avsender: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
20/1037-7
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Arbeidstilsynet
21/103-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Innkjøpskontoret AS
16/17-99
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune
19/64-5
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Lise Kaldahl Skreddernes
16/226-53
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Husbanken
21/144-4
Dato: 12.02.2021 - Avsender: David Ingilæ
20/284-14
Dato: 12.02.2021 - Avsender: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
18/771-31
Dato: 12.02.2021 - Avsender: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
21/146-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Landbruksdirektoratet
21/28-9
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Husbanken
21/28-10
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Husbanken
21/28-11
Dato: 12.02.2021 - Avsender: *****************
21/147-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: *****************
16/1749-7
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Arbeidstilsynet
20/197-13
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Lyder Fisk AS
20/197-14
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Statsforvalteren I Troms og Finnmark
16/746-18
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: *****************
16/567-84
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren
20/63-72
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Postmottak HOD
21/138-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Lasse Berglund
20/1200-2
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Linn Mørch Lyder (Lyder fisk AS)
20/1200-3
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Linn Mørch Lyder
20/252-366
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren
21/139-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren
21/140-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Veidnes Bydelag
20/252-367
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Finnmarkssykehuset
20/252-368
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Synnøve Eriksen
20/63-73
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Helsedirektoratet
20/197-15
Dato: 12.02.2021 - Avsender: ifinnmark
20/302-5
Dato: 12.02.2021 - Avsender: KomRevNord IKS
16/521-47
Dato: 12.02.2021 - Avsender: KS
18/844-17
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Bufdir
20/122-76
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
16/321-31
Dato: 12.02.2021 - Avsender: NAV
21/141-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Norske Utdanningsssentre
21/25-6
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Båtsfjord Laboratorium
19/74-5
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Aldring og Helse
20/252-369
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Norges Bingo- og Lotteriforbund
21/142-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Gisle Olsen
16/343-90
Dato: 12.02.2021 - Avsender: KLP Forsikring
20/397-7
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Troms og Finnmark Fylkeskommune
16/275-26
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune
16/587-32
Dato: 12.02.2021 - Avsender: KomRevNord IKS
16/17-98
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune
21/143-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren
20/252-370
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Virke
20/24-39
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Lebesby Kommune
20/24-40
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: *****************
20/387-32
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Håkon Arne Jenssen, Lise Brith Jenssen
21/144-1
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: *****************
21/145-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Liv Wassrud
20/387-33
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Statsforvalteren I Troms og Finnmark
21/144-2
Dato: 12.02.2021 - Avsender: David Ingilæ
21/145-2
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Liv Wassrud
21/145-3
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Liv Wassrud
21/145-4
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Liv Wassrud
21/144-5
Dato: 12.02.2021 - Avsender: David Ingilæ
21/48-3
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Lebesby kommune, møtesekretariat
21/111-3
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Eilif Arne Gustavsen
20/252-371
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren
20/69-52
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Aftenposten
21/148-1
Dato: 12.02.2021 - Avsender: Delta
20/252-372
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Finnmarkssykehuset
16/26-28
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: Sophie Melaine Zomahoun
16/1567-85
Dato: 12.02.2021 - Mottaker: *****************