Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2021

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Lebesby kommune oppfordrer private aktører, offentlige og frivillige organisasjoner om å søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn- og ungdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, eller på andre mestringsarena.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  Tiltakene kan også være åpen for andre, et godt eksempel på dette er «Kraft i sommer og kulturleir» som ble arrangert i Lebesby kommune sommeren 2019.

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Lebesby kommune har meldt inn at knutepunktfunksjonen vil bli ivaretatt.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er satt til 4. desember 2020. 

Søknad må skje via Bufdirs søknadsportal som du finner i vedlagt link. Her vil du også finne mer informasjon om regelverk og veiledning om søknadsprosess. 

Link: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

For flere spørsmål kan dere kontakte oppvekstsjef Lise Birgitte Øfeldt på tlf.40 63 05 95.