Vanligvis avholdes informasjonsmøter før igangsettelse av prosjekt. Dette ble ikke gjort pga pandemien. Derfor ønsker vi å ha et møte med informasjon om status i prosjektet, og det åpnes for spørsmål. 

Kontakt gjerne Signal på telefon 75430500 eller signal.no/kundeservice i forkant dersom  du har spørsmål rundt utbyggingen. 

Kaffe serveres fra kl. 17.30.

Har du spørsmål ang. møtet, kan du også kontakte Toril Svendsen, mobil 97990904.