Lebesby kommune ble i januar plukket ut til å delta i innovasjonsprogrammet Gnist. Programmet, som ledes av Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, er blitt kalt "en idédugnad for distrikts-Norge", og målet er å tenke nytt og tverrfaglig rundt steds- og næringsutvikling.

Innovasjonskonkurransen ble lyst ut i vår, og 7 ulike miljøer sendte inn løsningsforslag. Av de 7 ble to sendt videre til en finalerunde.

Den 21. september ble vinneren annonsert under konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger. Det ble Tromsøbaserte Plenum Tjenestedesign som stakk av med seieren, med konseptet Modulbygda. Sammen med partnerne Travers, Nordic Smart House og Lab Nord-Norge har Plenum laget et spennende og nytenkende forslag der tanken er å kunne invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt.

Nå er innovasjonskonkurransen over, men Lebesby kommune jobber videre med hvordan konseptet Modulbygda eventuelt kan realiseres.

Har du spørsmål, vil du høre mer, eller kunne du tenke deg å bidra videre, ta kontakt med planlegger Hege Johansen, på telefon 979 90 908.

Her kan du lese mer om innovasjonsprogrammet Gnist og Modulbygda:

https://doga.no/aktuelt/her-er-tre-innovasjonsprosjekter-som-kan-endre-distrikts-norge/

https://www.facebook.com/plenumdesign