Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby kommune ønsker å sette fokus på økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa og ber næringslivet om innspill!

Prosjektet "Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringa" starter med en grundig kartlegging hvor kommunen ber næringslivet om tilbakemelding og innspill. 

Smolthovedstaden

Lebesby kommune har igangsatt et prosjekt hvor vi ønsker større fokus på den lokale verdiskapingen fra havbruksnæringa. Sammen med fiskeri er havbruksnæringa avgjørende for bosetning og utvikling i hele kommunen, med stor aktivitet innen både settefisk- og matfiskproduksjon. Med støtte fra tidligere Finnmark fylkeskommune har vi mulighet til å sette inn ekstra ressurser i dette arbeidet. Prosjektarbeider Juhan Sammol Hætta er i gang med de første konkrete oppgavene sammen med næringskonsulent Toril Svendsen.

Bildet er av biolog Sondre Larsen hos Grieg Seafood Finnmark, og det flotte skiltet ble satt opp i forbindelse med Arctic Race. Sondre Larsen er nå i Akvaplan Niva men kjenner området godt etter over 5 år der.

Laksefjord Næringsforum

- Vi har hatt oppstartsmøte i Laksefjord Næringsforum, hvor mange av næringsaktørene var samlet på Teams. Det kan bli en viktig samarbeidsarena for prosjektet, og både utfordringer og muligheter kan drøftes i forumet. En møteplass for næringsaktørene i Laksefjorden har lenge vært et savn, så det er fint at kommunen kan bidra med dette i prosjektperioden.

Leverandørkartlegging

I tillegg til å samle næringsaktørene i Laksefjord Næringsforum har vi nå kontaktet alle lokale leverandører i kommunen for å kartlegge i form av en spørreundersøkelse og møter. Vi ønsker å synliggjøre det lokale næringslivet og drøfte hvilke muligheter og utfordringer de ser i leveranse av varer og tjenester til havbruksnæringa.  Samtidig er vi i dialog med havbruksnæringa for å kartlegge deres behov for varer og tjenester.

Gjennom prosjektet vil kommunen være en pådriver for å utvikle leverandørnæringa og utrede muligheten for å skape nye arbeidsplasser. Gjennom prosjektet vil kommunen også utrede den lokale verdiskapingen som kan komme av slam, gjødsel og restråstoff på sikt. 

Rekruttering

Utfordringer med rekruttering vil også være et tema i prosjektet, og her ser vi på muligheten for å samkjøre dette med GNIST-prosjektet. Her vil kommunen i løpet av høsten forhåpentligvis ha på plass en ny plattform for kommunikasjon mellom utflyttere, som studenter, og kommunens mange arbeidsgivere. Det er i tillegg viktig å videreutvikle samarbeidet mellom skolene og næringslivet.

Smolt-hovedstaden

Grieg Seafood og Lerøy har begge etablert settefisk (smolt) produksjon i Laksefjorden, med to store landanlegg med bare noen kilometers avstand er disse hjørnesteinsbedrifter i kommunen. I tillegg har SalMar oppdrett i sjø, om lag 80 mennesker til sammen arbeider i disse tre bedriftene. I tillegg kommer annen næringsvirksomhet som leverer varer og tjenester til aktørene.

- Havbruksselskapene er svært viktige for kommunen, og ønske om økt lokal verdiskapning rundt havbruksnæringa var tilbakemeldinger som gikk igjen da kommunen utarbeidet ny kommuneplan. Vi er glad for støtten fra fylkeskommunen som gir oss mulighet til å sette ekstra ressurser inn i dette arbeidet.

Vi ser på oss selv om mulighetenes Lebesby og ønsker bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn, og vi skal ha kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet.

ORDFØRER SIGURD KVAMMEN RAFAELSEN (AP).