Telenor Norge AS har gitt tilbud på utbygging av trådløst bredbånd via mobilnettet i Veidnesklubben, Dyfjord og Kifjord.  Tilbudet gjelder til husstander, fritidsboliger, bedrifter og offentlige lokasjoner i områdene. Eksisterende mobilstasjoner moderniseres og i tillegg bygges det ut kapasitet med flere frekvensbånd. Telenor Norge AS og kommunen skal nå se på detaljer i avtalen. Det gis blant annet opsjonspris på fiber til næringsbygg og offentlige bygg. I tilbudet ligger ulike pakker med minimum nedlastingshastighet fra 30 Mbit/s og oppover, og uendelig mengde data. Etter signering av avtalen vil kommunen og Telenor Norge AS komme med mer konkret informasjon om tilbudet. Utbyggingen skal være sluttført innen 31.12.2023.