Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kunngjøringer/ Høringer

Dyfjord flyfoto

Skredrapport Dyfjord

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Dyfjord har Rambøll utført en skredfarekartlegging og -vurdering for Dyfjordområdet. Rapporten vil bli presentert i folkemøte i Dyfjord 24. februar.

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.