Forrige uke delte ordfører ut kulturprisen 2022 til Veidnes Fiskeforening og Veidnes Bygdelag. Utdelingen skjedde i forbindelse med Veidnesdagan som ble avholdt på Veidnes for 11. gang med stor suksess. Det var dager fylt med mange fine aktiviteter for folk alle aldre, og kulturleder fikk æren av å åpne festivalen på fredagen.
Veidnes fiskeforening og Veidnes bygdelag mottok prisen for arbeidet med rehabilitering av kulturlandskapet på Veidnes. Rehabiliteringsprosjektet har gått ut på å rette opp feilene som ble gjort på slutten av 50-tallet - da det ble sprengt to store kanaler som gjorde at myra tørket ut og de opprinnelige bekkene ble også tørrlagt, i tillegg skadet inngrepet blant annet fuglelivet. Arbeidet har ført til at nå ser man allerede at både ørret og røye har vent tilbake, og vannet på myrene er tilbake slik at artsmangfoldet igjen har fått levekår.
Lebesby kommune har også støttet prosjektet, og vi er imponert over arbeidet som er lagt ned av foreningene og ildsjeler for få gjennomført dette.
Vi gratulerer så mye med kulturprisen!
Og vi takker for arbeidet som er lagt ned, og vi tar med setningen ordfører hadde med i overrekkelsen; "Klima, miljø og natur er store spørsmål globalt, men det er lokalt de løses i praksis".
Kulturprisen deles ut annet hvert år, og er en honnør til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har gjort seg bemerket med sin innsats på kulturområdet i kommunen. Kulturprisens størrelse er på kr. 10.000.
Neste kulturpris skal deles ut i 2024, og man kan nominere kandidater frem til 1. mai 2024.