Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Krisesentertilbud

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Du kan lese mer på https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-et-krisesenter/
Denne nettportalen er myndighetenes kanal for informasjon om hjelpetilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere. Her finner man også informasjon oversatt til en rekke språk.


Her finner du informasjon om Norasenteret IKS (Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark)