Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2020-2023

Planstrategien beskriver hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden. 

Lebesby Davvesiidaskilt

Foto: Johnny Myhre

Formålet med en planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Vurderingen av planbehovet baseres på en drøfting av utviklingstrekk som påvirker kommunen som samfunn og organisasjon.

Planstrategi for Lebesby kommune 2020-2023 vedtatt KS PS 36_20.pdf