Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan for 2022-2025:

Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med kommuneplanens handlingsdel

Politisk behandling av innstillingen i kommunestyret 15. desember 2021:

Saksprotokoll