Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Utvikling og næring Støtteordninger Artikkel

Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. 

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedsarbeid og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedregel ikke benyttes til fysiske investeringer, men det kan likevel gis til nyetablerere.  

Her kan du lese vedtektene for fondet.

Les mer om Lebesby kommunes næringsfond og fyll ut søknadsskjema til næringsfondet under www.regionalforvaltning.no