Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Utvikling og næring Artikkel

Kommunalt næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond skal heretter registreres på www.regionalforvaltning.no På startsiden finner du informasjon om hvordan du oppretter ny søker og registrerer søknadsskjema

Formålet med næringsfondet er at det skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedsarbeid og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedsak ikke benyttes til fysiske investeringer.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond og opprettelse av søknader.

Næringskonsulent

Toril Svendsen

Mobil 97990904
toril.svendsen@lebesby.kommune.no