Lebesby kommune har i den 6. tildelingsrunden den 21.12.2021 mottatt kr. 321.000 etter Stortingets behandling av ekstra bevilgning til kommunene. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen ble rammet av nye smitteverntiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sitt brev at de forventer at kommunene tildeler midlene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte, og at målet er å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Midlene lyses ut med følgende tildelingskriterier:

  • Bedrifter som er mest rammet av nye smittevernstiltak i forbindelse med nedstengingen i perioden desember 2021 og januar 2022 prioriteres ved denne utlysningen, som serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører. Øvrig næringsliv som ble rammet av nye smittevernstiltak kan også søke. Kommunen vil tildele midlene etter en samlet vurdering.
  • Det settes et maksimalt tilskudd på kr. 100.000 pr bedrift
  • Det må vises til tap i omsetning eller økte kostnader i den siste perioden med smittevernstiltak (desember 2021 – januar 2022), sammenlignet med et normalår. Tap eller kostnader dokumenteres med utskrift fra regnskapssystem eller bekreftelse fra regnskapsfører.
  • Søknadsfrist settes til 20.02.2022.

Søknadsskjema finnes på www.regionalforvaltning.no 

Vedtak om tildeling skal skje i formannskapets møte den 01.03.2022.

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen dersom det er spørsmål. E-post toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller på telefon 97990904.