Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Julehilsen fra ordfører

2018 er på hell og vi kan se tilbake på et flott år for Lebesby kommune.
Kommunestyret har vedtatt neste års budsjett og jeg er glad for at vi fortsatt kan si at vi har gode tjenester i kommunen vår. Men det er viktig å ta innover seg at kommuneøkonomien strammer seg til. 

Bilde av Ordfører Stine Akselsen

Det er over tid gjort store endringer i statsbudsjettet som gjør at inntektene våre går drastisk ned.  De siste årene har vi klart å bygge opp fondskapitalen i kommunen. God kommuneøkonomi er en svært viktig premiss for at vi skal klare å gi gode og forutsigbare tjenester også i fremtiden.

Alle kommunestyremøter overføres nå direkte på nett. Håper dette bidrar til at flere får med seg de politiske debattene og vedtakene som gjøres. 

Jeg ønsker å takke dere for året som er gått! Takk til alle ansatte som gjør en fantastisk innsats og bidrar til at vi tilbyr svært gode tjenester. Takk til innbyggerne som bidrar til at vi har flotte bygder med stor aktivitet og bolyst. Takk til politikerne for et godt samarbeid og en flott innsats i 2018.

For fremtiden håper jeg at vi fortsatt skal være en god kommune og bo i for alle. Jeg håper at vi også i 2019 opplever at næringsaktørene satser og ser til Lebesby kommune. Jeg håper at vi fortsatt  vil oppleve innbyggere som står på og yter en innsats for fellesskapet, og jeg håper at vi tar vare på hverandre og gjør vårt for at samfunnene våre skal være inkluderende. 

Jeg ser fram til et nytt år med nye muligheter! 
Ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

Stine Akselsen
Ordfører i Lebesby kommune