Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Andre dokumenter til folkevalgte Artikkel

Invitasjon til Oppvekstdag

INVITASJON TIL OPPVEKSTDAG

Sektor for oppvekst og kultur inviterer til oppvekstdag: 
Onsdag 11.desember kl.11.00-15.30.
Kommunestyresalen på rådhuset i Kjøllefjord

Bakgrunn for oppvekstdag:

Opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skoleeier etterlever opplæringsoven §13.10. I henhold til lov om barnehage kap.3 §7 første ledd er barnehageeier ansvarlig for at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Skole- og barnehageeier har gjennom dette et juridisk ansvar for kvalitetet på kommunes barnehagetilbud. Dette forutsetter kunnskap om skoler og barnehagene. Den enkelte kommune skal derfor ha et forsvarlig system for vurdering.

 

 I Lebeby kommune vedtok kommunstyret den 11.04.19 kvalitetssystem for barnehage og grunnskole.  Kvalitetssystemet er primært et arbeidsredskap for skole- og barnehageeier, rektorer og styrere. I henhold til vedtatt kvalitetssystem skal det årlig avholdes en oppvekstdag hvor politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ledere for foreldreutvalg og elevråd møtes. I henhold til planen skal oppvekstdag arrangeres i mai-juni.   På grunn av kommunevalget, har man utsatt arrangementet da oppvekstdagen er en  fin måte å bli kjent med våre skoler og barnehager, og rollen som skole- og barnehageeier.

 

Formål med oppvekstdag:

  • Oppvekstdagen skal være en uformell møteplass der kommunestyrets medlemmer sammen med ledere, tillitsvalgte, verneombud og representantet fra foreldreråd og elevråd skal arbeide sammen om å vurdere og prioritere tiltaksområder for skole og barnehage.
  • Dette skal skje med utgangspunkt i nøkkeltall for skole og barnehage som også ligger til grunn for utkast til kvalitetsmelding samt informasjon fra den enkelte rektor og styrer.
  • Forslag til tiltaksdel skal sammen med kvalitetsmelding legges frem til politisk behandling i kommunestyret.

 

Vi håper at dere har anledning til å delta!

 

 

Vi ber om at de som kan delta sender mail til lise.ofeldt@lebesby.kommune.no eller sms til 40630595 innen 5.2.19.

Program for dagen:

 

Kl.11.00 

Velkommen v/Oppvekstsjef Lise Birgitte Øfeldt

Kl.11.10-12.10 

Presentasjon av kvalitetsmelding til skole og barnehage v/Oppvekstsjef

Spørsmål og kommentarer

Kl.12.30-13.30

Skoler og barnehager –utfordringer og satsningsområder v/rektorer og styrer

Spørsmål og kommentarer.

Kl.13.40 -14.00

Presentasjon av utkast til tiltaksplan v/oppvekstjef

Kl.14.00- 15.10

Gruppearbeid

Kl.15.10-15.30

Oppsummering og tilbakemelding v/Oppvekstsjef

Det blir enkel bevertning

Her finner dere dokument: Kvalitetssystem for grunnskole og barnehage PDF document ODT document

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

 

Lise Birgitte Øfeldt
Oppvekstsjef
Mobil: 40 63 05 94