Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Invitasjon til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

For lag og foreninger

Troms og Finnmark Fylkeskommune inviterer til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Se invitasjon i artikkelen.

Skjermbilde av invitasjon

Troms og Finnmark Fylkeskommune inviterer til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Invitasjonen og informasjon om tidspunkt ser du her: Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - invitasjon.pdf

Oppfordres til å delta på kurs om man tenker på å søke spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Fristen for å søke spillemidler er i januar hvert år.

 

 

 

Saksbehandler for søknader om spillemidler i Lebebsy kommune:

Maria Løkvoll
Kulturleder
979 90 985 | maria.lokvoll@lebesby.kommune.no

*Dersom du ønsker å søke om spillemidler må anlegget være del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og da er det viktig at dette fremmes for kulturleder i god tid. Da det skal videre opp til politisk behandling, og dette må være i orden når man skal sende søknad i januar.