Innsyn i hele saker

Du har også rett til å be om innsyn i samtlige dokumenter i en sak, men da må du ta kontakt med postmottaket som vil hjelpe deg med hvordan du skal gå frem videre. Vær oppmerksom på at en sak kan innholde mange dokumenter. Postmottaket kan også utføre søk i saker og enkeltdokumenter for deg.

Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet vises i postjournalen med markeringen Gradering:u.off.

Dersom du ønsker å få innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, gjøres det på samme måte som offentlige dokumenter. Søknaden vil bli individuelt behandlet. Det må påregnes en lengre behandlingstid på slike henvendelser.

Blir begjæringen om innsyn avslått kan vedtaket påklages til fylkesmannen via kommunen.