Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Innsyn i andre dokumenter

Reglene om innsyn i dokumenter finnes først og fremst i offentlighetsloven. Hovedregelen her er at Forvaltningens saksdokumenter er offentlige. Alle kommunale dokumenter er dermed offentlige, som ikke etter offentlighetsloven er unntatt offentlighet. Alle innkomne brev og dokumenter, samt utgående dokumenter skal dermed registreres i kommunens postjournal.

En kan be om innsyn i dokumenter og få kopi av dokumentene tilsendt, enten på e-post eller ordinær post. På kommunens nye postlister er det en mulighet for å be om innsyn i spesifikke dokument. Postmottaket mottar din henvendelse, og du får tilsendt aktuelt dokument på den e-postadressen som er oppgitt i innsynsforespørselen.

Innsyn i hele saker
Du har også rett til å be om innsyn i samtlige dokumenter i en sak, men da må du ta kontakt med postmottaket som vil hjelpe deg med hvordan du skal gå frem videre. Vær oppmerksom på at en sak kan innholde mange dokumenter. Postmottaket kan også utføre søk i saker og enkeltdokumenter for deg.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet vises i postjournalen med markeringen Gradering:u.off.

Dersom du ønsker å få innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, gjøres det på samme måte som offentlige dokumenter. Søknaden vil bli individuelt behandlet. Det må påregnes en lengre behandlingstid på slike henvendelser.

Blir begjæringen om innsyn avslått kan vedtaket påklages til fylkesmannen via kommunen.

Kontaktinformasjon:
Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Telefon: 97 99 09 00
E-post: postmottak@lebesby.kommune.no 

Aktuelle lenker:
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven). 
Lov om behandling av personopplysninger 
Datatilsynet