Stenging av veg er ett akutt tiltak og ved endring i værforhold kan tidspunkt for stenging endres på kort varsel. 

Finnmark Fylkeskommune har gjennomført visuell befaring med helikopter, og det vil utarbeides en vurdering og resultat av befaring vil avgjøre vei videre. Gamvik og Lebesby kommuner er i løpende dialog med Finnmark Fylkeskommune angående dette.

Kommunen ber innbyggere holde seg oppdaterte på vegvesen.no/trafikk før reise og vise varsomhet på veistrekningen.